♥ [ Mục Lục ] Hối Tình Mạc Tương Tư ♥

 Hối Tình Mạc Tương

 1014765035ec2f2de3 copy

Tác giả: Mặc Nguyệt Nghê Thường

Dịch: QT

Thể Loại: Đam mỹ tiểu thuyết, nhất công nhất thụ, mỹ công mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, HE.

CP: Quân Hàn Tâm x Phong Tuyết Nguyệt

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn – 15 chương

Tình Trạng Bản Edit: Hoàn

Edit: Phùng Điệp, Nguyệt Du

~*~

 ~Bản Edit chưa được sự cho phép của tác giả, Bản quyền thuộc về tác giả, mang tính chất phi thương mại, phi lợi nhuận và đáp ứng 60% nguyên tác, không hơn không kém. Đừng đem đi in ấn hay nơi khác ngoài wp này~

~*~

CHÍNH VĂN

Xem thêm tại đây

HOÀN

Advertisements