[ Video ] Tương Tư Thập Giới – Phượng Hoàng Trường Ly

12795122722452

Tương Tư Thập Giới < 相思十誡 >

Singer : Phượng Hoàng Trường Ly < 鳳凰長離 >

Dựa theo bài thơ  ” Tương tư thập giới ” của Thương Ương Gia Mục Thố

Lời :

( By Nguyệt Tử , thỉnh không đem đi đâu khi chưa xin phép )

第一最好不相見,如此便可不相戀。

Dì yī zuì hǎo bú xiàng jiàn , rú cǐ biàn kě bú xiàng liàn .

Đệ nhất tối hảo bất tương kiến , như thử tiện khả bất tương luyến .

Thứ nhất : Tốt nhất không gặp nhau , như thế sẽ không yêu mến

衣帶漸寬 怨秋風悲畫扇

Yī dài jiàn kuān yuàn qiū fēng bēi huà shàn

Y đái tiệm khoan oán thu phong bi họa phiến

Tà áo dần nhiễm sắc sầu muộn đau thương trên họa phiến

第二最好不相知,如此便可不相思。

Dì èr zuì hǎo bú xiàng zhī , rú cǐ biàn kě bú xiàng sī .

Đệ nhị tối hảo bất tương tri , như thử tiện khả bất tương tư .

Thứ hai : Tốt nhất không biết nhau , như thế sẽ không nhung nhớ

相思枕畔,但憑見淚痕濕

Xiàng sī zhěn pàn , dàn píng jiàn lèi hén shī

Tương tư chẩm bạn , đãn bằng kiến lệ ngân thấp 

Tương tư bên gối , nhưng lại thấy lệ tuôn rơi

第三最好不相伴,如此便可不相欠。

Dì sān zuì hǎo bú xiàng bàn , rú cǐ biàn kě bú xiàng qiàn .

Đệ tam tối hảo bất tương bạn , như thử tiện khả bất tương khiếm .

Thứ ba : Tốt nhất không làm bạn , như thế sẽ không nợ nhau

別是一般 剪不斷理還亂

Bié shì yī bān jiǎn bú duàn lǐ hái luàn

Biệt thị nhất bàn tiễn bất đoạn lý hoàn loạn

Biệt ly một lần đoạn hết thảy rối ren , không cắt đứt sẽ càng rối loạn

第四最好不相惜,如此便可不相憶。

Dì sì zuì hǎo bú xiàng xī , rú cǐ biàn kě bú xiàng yì .

Đệ tứ tối hảo bất tương tích , như thử tiện khả bất tương ức .

Thứ tư : Tốt nhất không thương nhau, như thế sẽ không nhớ tới

此情可待 記憶里一個你

Cǐ qíng kě dài jì yì lǐ yī gè nǐ

Thử tình khả đãi ký ức lý nhất cá nhĩ

Tình này cùng người đã trở thành kí ức

第五最好不相愛,如此便可不相棄。

Dì wǔ zuì hǎo bú xiàng ài , rú cǐ biàn kě bú xiàng qì .

Đệ ngũ tối hảo bất tương ái , như thử tiện khả bất tương khí .

Thứ năm : Tốt nhất không yêu nhau , như thế sẽ không phải chia tay

重門深居 難獨上畫樓西

Zhòng mén shēn jū nán dú shàng huà lóu xī

Trọng môn thâm cư nan độc thượng họa lâu tây

Một mình sau cửa nặm nhà sâu  khó họa được Lầu Tây

第六最好不相對,如此便可不相會。

Dì liù zuì hǎo bú xiàng duì , rú cǐ biàn kě bú xiàng huì .

Đệ lục tối hảo bất tương đối , như thử tiện khả bất tương hội .

Thứ sáu : Tốt nhất không có bất cứ liên hệ nào, như thế sẽ không phải gặp

再相會 豈知吾誰與歸

Zài xiàng huì qǐ zhī wú shuí yǔ guī

Tái tương hội khởi tri ngô thùy dữ quy

Gặp lại người biết chờ đến khi nào

第七最好不相誤,如此便可不相負。

Dì qī zuì hǎo bú xiàng wù , rú cǐ biàn kě bú xiàng fù .

Đệ thất tối hảo bất tương ngộ , như thử tiện khả bất tương phụ .

Thứ bảy : Tốt nhất không nhầm lẫn , như thế sẽ không phụ nhau

負盡蒼生 負盡蓬山萬重

Fù jìn cāng shēng fù jìn péng shān wàn zhòng

Phụ tận thương sinh phụ tận bồng sơn vạn trọng

Nợ hết thảy chúng sinh , nợ nhiều như núi Bồng nặng nghìn cân

第八最好不相許,如此便可不相續。

Dì bā zuì hǎo bú xiàng xǔ , rú cǐ biàn kě bú xiàng xù .

Đệ bát tối hảo bất tương hứa , như thử tiện khả bất tương tục .

Thứ tám : Tốt nhất không hứa hẹn , như thế sẽ không dây dưa

續斷之間 聽一夜梧桐雨

Xù duàn zhī jiān tīng yī yè wú tóng yǔ

Tục đoạn chi gian thính nhất dạ ngô đồng vũ

Đoạn hết những hư vô nối tiếp , một đêm nghe mưa bên gốc ngô đồng

但曾相見便相知,相見何如不見時。

Dàn céng xiàng jiàn biàn xiàng zhī , xiàng jiàn hé rú bú jiàn shí .

Đãn tằng tương kiến tiện tương tri , tương kiến hà như bất kiến thì .

Nhưng từng gặp từng biết nhau , sao có thể vờ như không biết

安得與君相訣絕,免教生死作相思。

Ãn dé yǔ jun xiàng jué jué , miǎn jiāo shēng sǐ zuò xiàng sī .

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt , miễn giáo sinh tử tác tương tư .

Yên lặng cùng người đoạn tuyệt , miễn khi sống chết vẫn ôm nỗi tương tư 

第九最好不相依,如此便可不相偎。

Dì jiǔ zuì hǎo bú xiàng yī , rú cǐ biàn kě bú xiàng wēi .

Đệ cửu tối hảo bất tương y , như thử tiện khả bất tương ôi .

Thứ chính : Tốt nhất không phụ thuộc , như thế sẽ không dựa dẫm nhau

東勞西燕 天欲曉各自飛

Dōng láo xī yàn tiān yù xiǎo gè zì fēi

Đông lao tây yến thiên dục hiểu các tự phi

Đông nhọc nhằn tây tụ họp từng ngày tham vọng , sớm đã hiểu phải tự mình sải cánh 

第十最好不相遇,如此便可不相聚。

Dì shí zuì hǎo bú xiàng yù , rú cǐ biàn kě bú xiàng jù .

Đệ thập tối hảo bất tương ngộ , như thử tiện khả bất tương tụ .

Thứ mười : Tốt nhất không tình cờ gặp người, như thế sẽ không bên nhau

曲終人散 念去去傷別離

Qǔ zhōng rén sàn niàn qù qù shāng bié lí

Khúc chung nhân tán niệm khứ khứ thương biệt ly

Đoạn hết thảy tưởng niệm với người , bi thương biệt ly cũng rời đi

但曾相見便相知,相見何如不見時。

Dàn céng xiàng jiàn biàn xiàng zhī , xiàng jiàn hé rú bú jiàn shí .

Đãn tằng tương kiến tiện tương tri , tương kiến hà như bất kiến thì .

Đã từng gặp nhau cùng biết nhau , sao có thể vờ như chưa gặp

見與不見 何須悲何須怨

Jiàn yǔ bú jiàn hé xū bēi hé xū yuàn

Kiến dữ bất kiến hà tu bi hà tu oán

Gặp cũng không gặp , sao có thể sầu sao có thể oán

安得與君相訣絕,免教生死作相思。

Ãn dé yǔ jun xiàng jué jué , miǎn jiāo shēng sǐ zuò xiàng sī .

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt , miễn giáo sinh tử tác tương tư .

Yên lặng cùng người đoạn tuyệt , miễn khi sống chết vẫn ôm nỗi tương tư

相思無益 十誡說與君知

Xiàng sī wú yì shí jiè shuō yǔ jun zhī

Tương tư vô ích thập giới thuyết dữ quân tri

 Tương tư mười điều vô ích xin nói cùng người

相思無益 十誡說與君知

Xiàng sī wú yì shí jiè shuō yǔ jun zhī

Tương tư vô ích thập giới thuyết dữ quân tri

Tương tư mười điều vô ích xin nói cùng người

Advertisements

6 thoughts on “[ Video ] Tương Tư Thập Giới – Phượng Hoàng Trường Ly

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s